„Skaidrs, ka visprecīzākā no visām zināšanām ir gudrība, jo gudrajiem vajag zināt ne tikai secinājumus, kas izriet no pamatazinumiem, bet arī pareizi novērtēt pamatatzinumus. Tāpēc gudrība vienlaikus ir gan intuitīvais prāts, gan arī loģiski teorētiskās zināšanas, kā jau tā spēja, kas ir visu izcilāko zināšanu virsotnē.” /Aristotelis/
_________________________________________________________________

SOLIS

Klients sper pirmo soli – domās apzinās nepieciešamību risināt juridiska rakstura situācijas, pēc tam seko sastapšanās ar jurisprudences ekspertu. „Zvērinātas advokātes Agneses Osītes birojs” sniedz juridisko palīdzību, balstoties uz savstarpējo izpratni, teorijā un ilggadējā praksē gūtām zināšanām un mērķtiecīgu rīcību klientu interešu aizstāvībā.

SARUNA

"Zvērinātas advokātes Agneses Osītes birojs" nodrošina daudzpusīgas juridiskās konsultācijas un advokāta atbalstu fiziskām un juridiskajām personām, valsts un pašvaldību iestādēm civillietās un administratīvajās lietās, kā arī pārstāv klientus visās Latvijas tiesu instancēs un starptautiskās šķīrējtiesās, realizē ārpakalpojumus ilgtermiņa sadarbībā.

REZULTĀTS

Rezultāts seko pēc ieceres, mērķu izvirzīšanas un konstruktīvas sadarbības. Profesionāla lietu vadība ir panākumu atslēga, kas slēpjas gan taktikā, gan stratēģijā. Sadarbībā ar „Zvērinātas advokātes Agneses Osītes biroju" iespējams gūt kvalitatīvus un vērtīgus juridiskos risinājumus!